APK van Kromhout

APK van Kromhout

Slimme ondernemers doen de APK van Kromhout! Met de APK van Kromhout weten ondernemers dankzij een grondige analyse op welke punten hun onderneming nog beter kan presteren.
Om deze slimme ondernemers in Friesland te bereiken, ontwikkelden wij een campagne waarin online (video)marketing centraal staat op LinkedIn, YouTube en middels display advertising. Dit in combinatie met radio en TV op Omrop Fryslan.