Provincie Groningen

Provincie Groningen

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de Provincie Groningen uit.

Wij tekenden voor het communicatieconcept RIG scoort TOP en het ontwerp van het platform www.rigscoorttop.nl