fbpx

Packaging engineering

Zo voorkom je fouten in het artwork management van verpakkingen

Designbureaus voor verpakkingen zijn er in overvloed. Creativiteit en design zit in de genen van deze bureaus. Maar als het design eenmaal staat en je gaat seriematig verpakkingen ontwikkelen, dan is heel andere expertise vereist. Processen op elkaar aansluiten, foutloos werken en gestructureerd artwork management is een heel ander ‘pakkie an’. Dat vraagt niet om designers maar om ‘packaging engineers’!

Foutloos is van levensbelang

Het produceren en beheren van series verpakkingen is best een complexe klus. Vooral in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, waar gebruiksaanwijzingen en ingrediëntendeclaraties onder de loep liggen. Hier fouten in maken kan zelfs levensbedreigende gevolgen hebben. Foutloos werken zit vooral in strak georganiseerde en gecertificeerde processen. Dit proces noemen wij packaging engineering.

Grondleggers van packaging engineering

Junction creative + digital agency is één van de grondleggers van dit vakgebied. Gedurende meer dan vijftien jaar heeft packaging engineering steeds verder gestalte gekregen. Het automatiseren van processen en het toepassen van specifieke software pakketten speelden daarbij steeds meer een cruciale rol.

Gecertificeerd goed

Packaging engineering houdt in dat dagelijkse processen van fabrikant en bureau met elkaar verweven zijn en deel uitmaken van het totale productie.proces van verpakkingen, blisters en bijsluiters. In goed overleg met opdrachtgevers wordt een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan de Good Manufacturing Practice norm. Samen met Quality Management van de fabrikant worden processen periodiek getoetst en waar mogelijk aangescherpt.

Het inzetten van packaging engineering voor artwork management en de productie van verpakkingen reduceert de kans op fouten tot een absoluut minimum. Uit de praktijk van Junction blijkt dat het foutpercentage op honderden verpakkingen teruggebracht kan worden tot honderdsten van procenten.

Intensief samenwerken

Het afstemmen en op elkaar aansluiten van processen en systemen is een voorwaarde voor succes. De methodiek vraagt om wederzijdse openheid en vertrouwen. Dan kun je volgens een gestructureerde aanpak stap voor stap toewerken naar een langdurige naadloze ‘day to day’ samenwerking.

Packaging engineering is vooral een ideale oplossing voor internationaal opererende fabrikanten die werken conform een wettelijk bepaald kwaliteitsborgingsysteem (GMP, HACCP, ISO).